"ALLA GÄSTER SOM KOMMER SKALL TAS EMOT

SÅSOM KRISTUS SJÄLV"   RB 53:1

Den helige Benedikt är en trons människa, en som ständigt söker och finner Kristus. Han manar oss att minnas att Kristus ständigt möter oss, inte bara i gudstjänsten, bönen och läsningen, utan även i medsystern och medbrodern, i de sjuka, i pilgrimerna och inte minst i de gäster  som  ”aldrig skall fattas i klostret” (RB 53:16). När en gäst klappar på skall portvakten svara: ”Gud vare lovad" eller "Välsigna mig”. Det är alltså Kristus själv som besöker oss varje gång det ringer på dörren! Därför är gästfriheten så viktig för oss och varje människa hedersgäst! Vi vill öppna vårt gästhus för den som tar kontakt och vill besöka oss några dagar: dela vår bön, stanna upp och lyssna till Gud och söka hans vilja. Tillsammans, i gemensam bön i kyrkan, i stilla bön i ensamhet, i tysta måltider och möjlighet till möte och samtal med systrar finns utrymme både för sorg och glädje, smärta och tröst, längtan och tacksamhet. Ett kloster är ingen isolerad ö, utan lever i ständigt utbyte med hela Kyrkan, med alla människor som är på väg mot det eviga målet.  Vi har inte dragit oss undan till klostrets avskildhet för att få vara ifred. Vi söker friden för att ge den vidare till andra. I Guds rike är allting allas, och vi får dela de gåvor Kristi kärlek låter strömma över oss.

” Alla gäster som kommer till klostret skall tas emot såsom Kristus” säger den helige Benedikt i Regeln.


Vårt gästhus är öppet för dem som med oss vill söka Gud, som söker stillhet, vila och inre samling. Här får frågor plats, och här får tro och kärlek uttryck i bön och lovsång.


Alla gäster är välkomna att delta i tidegärden, som är den gemensamma pulsen under dagen. Denna Kyrkans bön har under århundraden hjälpt människor att leva i Guds närvaro och burit i sökandet efter tillvarons mening och mål. I vårt kloster vill vi vårda den gregorianska sångtraditionen, som vi till största delen sjunger på svenska.

Klostrets omgivningar inbjuder till vandringar, vila och krafthämtning.


Kyrkan är en plats för stillhet och Gudsmöte.