HELIGA HJÄRTAS KLOSTER

MARIADÖTTRARNA OSB

RB 48:8

I Heliga Hjärtas Kloster vid Ombergs fot 15 km söder om Vadstena lever vi Mariadöttrar OSB. Vi lever ett enkelt liv i bön och arbete – ora et labora – som klosterfolk gjort genom historiens gång. Vårt kloster har vuxit fram under lyssnande och lydnad för Guds helige Andes ledning. Längtan efter att ”under Evangeliets ledning vandra Herrens vägar” (ur Regeln (RB) Prol. 21) var och är vår drivkraft, i visshet om att Han själv ”i sin godhet visar oss livets väg”. Kristus har kallat oss och tillsammans, som en enhet, delar vi ett liv i bön och arbete, tjänande och kamp med ett mål för ögonen: att ”Gud i allt skall bli förhärligad”. Den främsta förebilden på denna väg är Jungfrun Maria, som i tro och tillit sa sitt ja till Guds vilja och uppdrag. Med henne går vi ”livets väg”, en väg som man går hela livet, från den stund man erkänner: Ja, den längtan som brinner i mitt inre är Herrens tilltal! Han drar mig till sig. Han vill ge liv, och liv i överflöd. Var och en som anat denna längtan vet att man måste fortsätta söka, måste fråga och leta till dess man finner den plats där man kan börja svara på Herrens inbjudan, att ”ingenting föredra framför kärleken till Kristus” (RB 4:21). Så önskar vi att, i all stillhet, vara ett vittnesbörd om att Gud är verklig, närvarande och handlar i människors liv.

"SÅ ATT GUD I ALLT MÅ BLI FÖRHÄRLIGAD"

Mötesplats Heliga Hjärtas Kloster
Heliga Hjärtas Kloster i vinterskrud
Heliga Hjärtas Kloster österut
Heliga Hjärtas Kloster höst
Heliga Hjärtas Kloster med utsikt över Tåkern
Heliga Hjärtas Kloster mot Omberg
Från åkern mot Omberg, Heliga Hjärtas Kloster
De första solstrålarna över Tåkern och Heliga Hjärtas Kloster
Från Ombergslidens skidbacke mot Heliga Hjärtas Kloster
Från Ombergslidens skidbacke mot Heliga Hjärtas Kloster
Löftets regnbåge över Heliga Hjärtas Kloster mot Tåkern
Från skidstugan vid Ombergsliden mot Klostret
P1100944
skymmning
Kloster exteriör
SiteLock