"VEM ÄR DEN SOM ÄLSKAR LIVET

                          OCH ÖNSKAR ATT SE GODA DAGAR?" RB Prol. 15

I Kyrkan finns en mångfald av ordnar, en färggrann palett med alla nyanser. Varje gemenskap har fått en särskild gåva som bidrar till Kyrkans fullhet. Gud har en särskild plats för varje människa som han kallar, och en särskild gemenskap där hon får svara, där han vill att just hon ska planteras och växa. Det benediktinska livet i Heliga Hjärtas Kloster kan man kort beskriva så här: Vi söker Gud tillsammans i bön och arbete, med Moder Maria som förebild.

Det är Herren som har kallat var och en av oss systrar till just detta kloster. Vi får ta emot varandra som gåvor till glädje och stöd. Men gåvan är också en utmaning – vi behöver varandra för att inte fastna i egoism och trångsynthet. Vi hjälper varandra att växa och öva kärlek och tålamod.

VARFÖR GÅR MAN I KLOSTER?


Att svara på frågan varför man vill gå i kloster är lika svårt som att förklara varför man blir förälskad i en viss person. För det handlar om kärlek – och kärleken är ett mysterium både för den som älskar och för den som blir älskad. Kallelsen är också en gåva, som jag aldrig kan kräva eller förvänta mig att få. Gåvor ges oss och de föder tacksamhet. Kallelsen är en gåva för hela livet och därmed också något jag varje dag får tacka för.

Några upplever Guds kallelse som en plötslig överraskande uppmaning, men för de flesta av oss börjar den i en stilla längtan som efter hand blir tydligare. Vägen till att bejaka och svara på kallelsen kan också se väldigt olika ut. Allt från ett självklart ja från början till en kurragömmalek eller till och med något jag försöker fly ifrån. Herren har ett oändligt tålamod och fortsätter att kalla på oss också när vi är motspänstiga eller när vi inte vågar kasta oss ut i det okända. Han gläder sig åt vårt ja och respekterar vår tvekan, men likt en förälskad ger han inte upp i första taget.

"Ingenting föredra framför kärleken till Kristus", skriver den helige Benedikt i sin klosterregel (RB 4.21). Detta är vad alla former av gudsvigt liv handlar om: Att ta emot inbjudan till ett liv helt givet åt Gud och att sedan dag efter dag svara – med, av och i kärlek.

Funderar du på om Gud kallar dig till att bli nunna eller munk? Eller till och med anar att det är så? Då kan det vara bra att tala med någon som själv lever ett gudsvigt liv eller att besöka ett kloster under några dagar – första gången kanske utan att avslöja din längtan! Kom och se, sa Jesus till lärjungarna. Det säger han också till den som vill följa honom på ett närmare sätt idag.

En av oss…

Namn: Sr Johanna

Hur länge har du varit i klostret?

Jag har varit här i 50 år.

Varifrån kommer du? Jag kommer från Helsingborg.

Vad är klosterliv för dig? En kallelse att leva helt för Herren.

Är någon festdag under året särskilt viktig för dig? Stilla Veckan och Påsk, ja hela påsktiden!

En bok du skulle vilja rekommendera andra att läsa? Sedan den 26 juli 1958 har jag varje kväll läst i Bibeln. Det var min konfirmationsdag! Av andra böcker skulle jag gärna rekommendera fiolbyggaren Martin Schleskes bok Herztöne, som beskriver lyssnandets hemlighet.

Någon dag som varit av avgörande betydelse i ditt liv?

När jag avlade mitt klosterlivslöfte 27 juni 1973 - som jag sedan fick bekräfta i den katolska Kyrkan den 1 november 1990, tillsammans med mina systrar.

Nämn en av tidebönerna och varför just den är viktig

för dig! Laudes, att börja den nya dagen med att lovprisa Herren.

Tre ord som är viktiga för dig: Ödmjukhet, barmhärtighet. Försoning och kärlek - de båda hör ihop!

Vad gör dig glad? Att vakna en vårmorgon och höra fåglarna sjunga. Att uppleva att människor försonas. Omtanke.

Vad oroar dig? Att så många står utanför tron och att den tekninska utvecklingen tycks ha skjutit livsviktiga relationer i bakgrunden, inte minst för barnen.

Vad hoppas du för framtiden? Att frid och fred ska få fäste inom människor, så att  det kan bli fred mellan länder och folk.

Rekreation
RekreationÖna
korvgrillning 6 december 2016
P1040513
DSC_1152
IMG_4268
Systrar vid pumphus

Svarar säkrast mellan:

10:00-11:30, 15:00-16:30

Copyright ©  Mariadättrarna OSB

Heliga Hjärtas Kloster

Kontaktuppgifter

MARIADÖTTRARNA OSB

HELIGA HJÄRTAS KLOSTER 107

592 93 BORGHAMN

SWEDEN

bankgiro: 427-5368

swish: 123 218 25 90 (gåvor till klostret)

           123 396 97 89 (för inköp i boden)