"VEM ÄR DEN SOM ÄLSKAR LIVET

OCH ÖNSKAR ATT SE GODA DAGAR?" RB Prol. 15

I Kyrkan finns en mångfald av ordnar, en färggrann palett med alla nyanser. Varje gemenskap har fått en särskild gåva som bidrar till Kyrkans fullhet. Gud har en särskild plats för varje människa som han kallar, och en särskild gemenskap där hon får svara, där han vill att just hon ska planteras och växa. Det benediktinska livet i Heliga Hjärtas Kloster kan man kort beskriva så här: Vi söker Gud tillsammans i bön och arbete, med Moder Maria som förebild.

Det är Herren som har kallat var och en av oss systrar till just detta kloster. Vi får ta emot varandra som gåvor till glädje och stöd. Men gåvan är också en utmaning – vi behöver varandra för att inte fastna i egoism och trångsynthet. Vi hjälper varandra att växa och öva kärlek och tålamod.

VARFÖR GÅR MAN I KLOSTER?


Att svara på frågan varför man vill gå i kloster är lika svårt som att förklara varför man blir förälskad i en viss person. För det handlar om kärlek – och kärleken är ett mysterium både för den som älskar och för den som blir älskad. Kallelsen är också en gåva, som jag aldrig kan kräva eller förvänta mig att få. Gåvor ges oss och de föder tacksamhet. Kallelsen är en gåva för hela livet och därmed också något jag varje dag får tacka för.

Några upplever Guds kallelse som en plötslig överraskande uppmaning, men för de flesta av oss börjar den i en stilla längtan som efter hand blir tydligare. Vägen till att bejaka och svara på kallelsen kan också se väldigt olika ut. Allt från ett självklart ja från början till en kurragömmalek eller till och med något jag försöker fly ifrån. Herren har ett oändligt tålamod och fortsätter att kalla på oss också när vi är motspänstiga eller när vi inte vågar kasta oss ut i det okända. Han gläder sig åt vårt ja och respekterar vår tvekan, men likt en förälskad ger han inte upp i första taget.

"Ingenting föredra framför kärleken till Kristus", skriver den helige Benedikt i sin klosterregel (RB 4.21). Detta är vad alla former av gudsvigt liv handlar om: Att ta emot inbjudan till ett liv helt givet åt Gud och att sedan dag efter dag svara – med, av och i kärlek.

Funderar du på om Gud kallar dig till att bli nunna eller munk? Eller till och med anar att det är så? Då kan det vara bra att tala med någon som själv lever ett gudsvigt liv eller att besöka ett kloster under några dagar – första gången kanske utan att avslöja din längtan! Kom och se, sa Jesus till lärjungarna. Det säger han också till den som vill följa honom på ett närmare sätt idag.

En av oss…

Namn: Sr Carin

Hur länge har du varit i klostret? I januari var det redan 40 år

Varifrån kommer du? Från ett litet samhälle, landsbygd, som heter Skephult i Västergötland.

Vad är klosterliv för dig?

Kallelsen att leva ett liv helt för Gud i en bedjande gemenskap, och att som en gemenskap i försoning, kärlek och enhet få vittna om Honom som ger oss livet.

Är någon festdag under året särskilt viktig för dig?

Kyrkoårets alla olika fest-och icke festdagar bildar en möjlighet att möta och lära känna Herren som är med i alla livets omständigheter.  Fester får olika betydelse för mig varje gång de firas. Det är t.ex. alltid fest att fira den Helige Benedikt, vår ordensgrundare.

En bok du skulle vilja rekommendera andra att läsa?

Att söka och finna Gud i allt." av James Martin, Andreas Knapp har skrivit dikter som jag gärna läser, de är på tyska, så det är också en språkövning att läsa dom.

Någon person som är en förebild för dig?

Vår Påve Franciskus, som visar på trons liv och även tar tag i det som i Kyrkan inte stämmer med Evangeliets budskap i olika sammanhang. Maria, Herrens moder som hjälper mig att

leva nära Jesus.

Någon dag som varit av avgörande betydelse i ditt liv?

13 maj 1971 när läkarna lyckades laga tre hål i mitt hjärta, då blev frågan om vad Gud vill med mitt liv viktig för mig på ett nytt sätt.

Nämn en av tidebönerna och varför just den är viktig för dig?

Det är att få be, gå till bön vid flera tillfällen under dagen som är viktigt för mig, kan inte nämna en enskild bön, de hör alla ihop på ett djupt sätt.

Tre ord som är viktiga för dig? 

Barmhärtighet, försoning och frihet.

Vad gör dig glad? 

Att så ofta få uppleva människors vilja till det goda. Naturen.

Vad oroar dig? 

Makthavares bristande ansvar att tänka på folkens bästa. När vi sätter hög levnadsstandard före omsorgen om de hjälpbehövande.

Vad hoppas du för framtiden?

Att allt fler människor ska få upptäcka Gud som den stora och eviga Kärlekens källa.